Totaalprojecten

Zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen van eengezinswoningen, appartementen, horecapanden, winkels, kantoren en kleinschalige industriële gebouwen levert Architectenbureau Bruynbroeck totaalprojecten. Dit betekent dat wij u een persoonlijke begeleiding vòòr en tijdens het bouwproces en een volledige opvolging van de eerste schets tot de uiteindelijke oplevering bieden.

Een bouw- of verbouwingsproject kan ongetwijfeld een ingewikkeld proces zijn. Wij coördineren uw volledige project, begeleiden u in uw keuze van bouwstijl, materialen en afwerking, stellen uw bouwdossier op en nemen de administratieve rompslomp van u over.

Tijdens de gehele duur van het bouwproject beschikt u over een direct aanspreekpunt voor al uw vragen en kan u rekenen op een vlotte en regelmatige communicatie over de opvolging van uw dossier en lopende werken.

Wat kan u praktisch van ons verwachten?

Wij luisteren uitgebreid naar uw bouwwensen en noden tijdens de eerste gesprekken en toetsen deze aan uw budget. Tijdens deze verkennende gesprekken gaan wij tevens de vele mogelijkheden, de bouwtermijn en het beschikbaar budget van uw bouw- of verbouwingsproject na.

Na uw toekenning van de opdracht, leveren wij op basis van onze gesprekken, het vooropgestelde budget, stedenbouwkundige voorschriften en technische haalbaarheden, een voorontwerpschets en een volwaardig plan. Wanneer het plan aan uw wensen voldoet, gaan we over tot het opmaken van het bouwaanvraagdossier, een uitvoeringsdossier met de uitvoeringsplannen, een bestek en opmeting.

Wij contacteren de nodige aannemer(s) en controleren het verloop en de kwaliteit van de werken via regelmatige werfbezoeken. Zowel de geplande bouwtermijn als het vooropgestelde budget worden tijdens de verschillende bouwfasen nauwgezet opgevolgd, zodat bijkomende bouwtijd en kosten vermeden worden.
 

Referenties