EPB verslaggeving

Elke nieuwbouwwoning en verbouwing waarvan de bouwvergunning dateert van na 1 januari 2006, moet conform de energieprestatieregelgeving zijn. Deze EPB regelgeving is ingevoerd om energiezuinige en comfortabele gebouwen te realiseren;  er worden bijgevolg bepaalde eisen gesteld aan het niveau van thermische isolatie, energieprestaties van de installaties, en het binnenklimaat van een gebouw. EPB verslaggeving levert u het E-peil of peil van primair energieverbruik van uw pand op. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Architectenbureau Bruynbroeck staat u bij in het naleven van de meest recente eisen en verplichtingen en geeft u deskundig advies over de toe te passen isolatie en ventilatie, én de technische en financiële implicaties hiervan in uw project. Wij voeren de EPB rapportering voor u uit met het oog op het meest energiezuinige of budgetvriendelijke concept.

Naast het opmaken van het verplichte EPB verslag, kunnen wij u eveneens begeleiden in uw aanvragen voor de subsidies en premies die u mogelijk ontvangt voor energiebesparende maatregelen.