Expertises

U wil alleen of met meerderen een beroep doen op een deskundige voor het vaststellen van bouwkundige feiten en  bouwschade of voor advies in zaken van technische aard? Architectenbureau Bruynbroeck bezit de nodige vakkennis om dergelijk deskundigenonderzoek uit te voeren.

U kan tevens beroep op ons doen voor diverse expertiseopdrachten. Zo kunnen wij aangesteld worden in een gerechtelijk deskundigenonderzoek. Als erkend expert treden wij ook op voor de Verzoeningscommissie Bouw in verband met het oplossen van technische geschillen. Het is op basis van de vaststellingen en het advies opgemaakt door een expert, dat de rechter zijn vonnis zal uitspreken.